Σχετικά με εμάς

Cleon Conferences & Communications

Η CLEON Conferences & Communications προσφέρει εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες σε δικηγορικά γραφεία, έμμισθους δικηγόρους, στελέχη κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης ρίσκου καθώς και Data Protection Officers (DPO’s).
Διοργανώνει υψηλού επιπέδου συνέδρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια και προσφέρει υπηρεσίες ολοκληρωμένης επικοινωνίας.

Αποστολή

Να προσφέρουμε εξειδικευμένα Συνέδρια και υπηρεσίες Επικοινωνίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στον χώρο των νομικών θεμάτων και της επιχειρηματικότητας προσθέτοντας αξία στους πελάτες μας.

Αξίες

Να διοργανώνουμε εξειδικευμένα συνέδρια και να προσφέρουμε state of the art υπηρεσίες επικοινωνίας σε συγκεκριμένο κύκλο πελάτων.

Όραμα

Η αφοσίωσή μας για την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και ο διαρκής προσανατολισμός και αφοσίωσή μας στην επίτευξη των στόχων.

Ταυτότητα

Η CLEON Conferences & Communications ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2021. Διευθύνεται από τον Γρηγόρη Λεωνίδη που δραστηριοποιείται στον χώρο των συνεδρίων και της επικοινωνίας τα τελευταία 30 χρόνια έχοντας διοργανώσει πάνω από 100 εξειδικευμένα συνέδρια. Η εταιρεία εστιάζει στην διοργάνωση συνεδρίων υψηλού επιπέδου και προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνίας για δικηγορικά γραφεία και επαγγελματικούς συνδέσμους. Τα συνέδρια καλύπτουν τους τομείς των νομικών υπηρεσιών της κανονιστικής συμμόρφωσης και της επιχειρηματικότητας στους ακόλουθους κλάδους:

  • Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες
  • Ενέργεια
  • Υγεία
  • Ναυτιλία
  • Αεροπλοΐα
  • Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Η Ομάδα

Είμαστε μια νέα, δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία, της οποίας τα στελέχη διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χώρο της επικοινωνίας και των συνεδρίων. Γνωρίστε τα έμπειρα στελέχη μας.

Συνεργασίες

Συνεργαζόμαστε με πολύ σημαντικούς θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς και οργανισμούς για την καλύτερη οργάνωση των συνεδρίων μας.

Περισσότερα

Συνεργασίες

Συνεργαζόμαστε με πολύ σημαντικούς θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς και οργανισμούς για την καλύτερη οργάνωση των συνεδρίων μας.

Εγγραφή στο Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα συνέδρια που διοργανώνουμε, καθώς και τις υπηρεσίες επικοινωνίας που προσφέρουμε.