ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η CLEON Conferences & Communications  διοργανώνει το 3rd  HEALTH LEGAL & COMPLIANCE FORUM υπό την αιγίδα των: Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (https://www.sfee.gr/), του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Ο.Δ.Ι.Π.Υ (https://odipy.gov.gr/), της Ελληνικής Ένωσης Market Access (ΕΛ. Ε. ΜΑ.), του Συλλόγου Επιχειρήσεων Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών Ελλάδας (https://www.hacro.gr/), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (https://www.seiv.gr/), του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ – https://www.compliance.gr/), του DPO Network (https://www.dponetwork.gr/) και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων (H.A.RI.MA.- https://www.harima.gr/el/). Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την  Πέμπτη, 6  Ιουλίου 2023, στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, στην Αθήνα.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Επίκαιρα νομικά, ρυθμιστικά και κανονιστικά θέματα από τον χώρο της υγείας

 • Πρόταση για τροποποίηση της Ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας
 • Incentives and unmet medical needs
 • M&A trends in the life sciences sector

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Φαρμακευτική κάνναβη – νομικά – ρυθμιστικά και επενδυτικά θέματα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Πρόσβαση (Market Access) – Φαρμακευτική δαπάνη

 • Δημόσιες συμβάσεις φαρμάκων – Νομικό πλαίσιο – Εξελίξεις
 • Τιμολόγηση και ζητήματα ανταγωνισμού
 • Rebate & Clawback – Kριτική αποτίμηση
 • Φορολογική μεταχείριση clawbacks και rebates

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: Νέες τεχνολογίες στον χώρο της υγείας:

 • Internet of Medical Things (IoMT)
 • Ο ρόλος των Data για ένα πιο αποδοτικό σύστημα υγείας
 • Artificial intelligence in healthcare
 • Ιατροτεχνολογικά προϊόντα – Εξελίξεις – Η εφαρμογή των νέων Κανονισμών

ΤΟ ΚΟΙΝΟ

 • Εκπρόσωποι της κυβέρνησης και αντίστοιχων υπουργείων
 • Εκπρόσωποι  θεσμικών φορέων
 • Στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών φαρμακευτικών Εταιρειών
 • Στελέχη εταιρειών ιατρικού εξοπλισμού και υπηρεσιών
 • Στελέχη εταιρειών MedTech
 • Στελέχη υγειονομικών αρχών
 • Στελέχη Market access, public affairs και regulatory
 • Νομικοί Σύμβουλοι
 • Δικηγορικά γραφεία
 • Στελέχη κανονιστικής συμμόρφωσης
 • Στελέχη  Διαχείρισης Κινδύνων
 • DPOs
 • Στελέχη HR
 • Ακαδημαϊκοί, Επιστήμονες, Ερευνητές, Εμπειρογνώμονες
 • Συμβουλευτικές εταιρείες
 • Μέλη Επιμελητηρίων και Συνδέσμων

Auspices

dpo

Silver Sponsor

Bronze Sponsors

Communication Sponsors

crisism_sponsor

Διοργανωτής

Η CLEON Conferences & Communications ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2021. Διευθύνεται από τον Γρηγόρη Λεωνίδη που δραστηριοποιείται στον χώρο των συνεδρίων και της επικοινωνίας τα τελευταία 30 χρόνια έχοντας διοργανώσει πάνω από 100 εξειδικευμένα συνέδρια. Η εταιρεία εστιάζει στην διοργάνωση συνεδρίων υψηλού επιπέδου και προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνίας για δικηγορικά γραφεία και επαγγελματικούς συνδέσμους. Τα συνέδρια καλύπτουν τους τομείς των νομικών υπηρεσιών, της κανονιστικής συμμόρφωσής και της επιχειρηματικότητας στους ακόλουθους κλάδους:

 • Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες
 • Ενέργεια
 • Υγεία
 • Ναυτιλία
 • Αεροπλοΐα
 • Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με χορηγίες και το πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Γρηγόρης Λεωνίδης
Managing Director

Tel: 210 92 21 717
Mob: 6979982965
gleonidis@cleon.gr

Konstantina Christina Vratsanou
Conferences Producer

Tel: 210 92 21 717
Mob: 697 2880 537
kvratsanou@cleon.gr

Λιαράκου Κατερίνα
Conferences Manager
Tel: 210 92 21 717
Mob: 697 47 89 897
kliarakou@cleon.gr