ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η CLEON Conferences & Communications διοργανώνει, υπό την αιγίδα της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών Ε.ΕΝ.Ε., το 2nd FAMILY BUSINESS SUMMIT την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Divani Caravel με την παράλληλη υποστήριξη του Hellenic Alumni Association of the LSE (HAALSE). Το συνέδριο θα συντονίσει ο Γενικός Διευθυντής της Ε.ΕΝ.Ε, Παύλος Ευθυμίου.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Ready for Industry 4.0?

ΟΜΙΛΙΑ: Ελλάδα 2.0 – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: The Owners Panel

ΟΜΙΛΙΑ: Ο θεσμός των Family Offices

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Οικογενειακές επιχειρήσεις, Διαδοχή και ESG

ΟΜΙΛΙΑ: Customer Experience

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: Creating Opportunities - Family Business Case Studies

ΤΟ ΚΟΙΝΟ

 • Επιχειρηματίες
 • Μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων
 • Στελέχη οικογενειακών επιχειρήσεων
 • Στελέχη συμβουλευτικών επιχειρήσεων
 • Στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα
 • Δικηγορικές εταιρείες και δικηγόροι
 • Πάροχοι υπηρεσιών

Auspices

Gold Sponsor

Silver Sponsors

Bronze Sponsor

Knowledge Partner

Communication Sponsors

Διοργανωτής

Η CLEON Conferences & Communications ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2021. Διευθύνεται από τον Γρηγόρη Λεωνίδη που δραστηριοποιείται στον χώρο των συνεδρίων και της επικοινωνίας τα τελευταία 30 χρόνια έχοντας διοργανώσει πάνω από 100 εξειδικευμένα συνέδρια. Η εταιρεία εστιάζει στην διοργάνωση συνεδρίων υψηλού επιπέδου και προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνίας για δικηγορικά γραφεία και επαγγελματικούς συνδέσμους. Τα συνέδρια καλύπτουν τους τομείς των νομικών υπηρεσιών, της κανονιστικής συμμόρφωσής και της επιχειρηματικότητας στους ακόλουθους κλάδους:

 • Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες
 • Ενέργεια
 • Υγεία
 • Ναυτιλία
 • Αεροπλοΐα
 • Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με χορηγίες και το πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Γρηγόρης Λεωνίδης
Managing Director

Tel: 210 92 21 717
Mob: 6979982965
gleonidis@cleon.gr

Βικτώρια Ζώινα
Conferences & Marketing Director

Tel: 210 92 21 717
Mob: 6906753912
vzoina@cleon.gr

Konstantina Christina Vratsanou
Conferences Producer

Tel: 210 92 21 717
Mob: 697 2880 537
kvratsanou@cleon.gr

Κατερίνα Λιαράκου
Conferences Executive
Τηλ: 210 92 21 717
kliarakou@cleon.gr