ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η CLEON Conferences & Communications διοργανώνει το συνέδριο 2nd ΙΝ-HOUSE LAWYERS FORUM το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL και θα συντονίσει ο δημοσιογράφος και δικηγόρος Αντώνης Παπαγιαννίδης.

Στο  2nd ΙΝ-HOUSE LAWYERS  FORUM θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν θέματα και ρίσκα που αντιμετωπίζει στην νέα πραγματικότητα ο έμμισθος δικηγόρος που πια δραστηριοποιείται μέσα σε ένα πολύπλοκο, ασταθές  και συνεχώς μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον. Στα πλαίσια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν  οι δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία και ο επαναπροσδιορισμός και η αναβάθμιση του ρόλου του έμμισθου δικηγόρου στην επιτυχή αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Legal & Compliance in Metaverse

 • Intellectual property rights
 • Data privacy
 • Competition law
 • NFTs and financial market laws

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: The must have skills for an In-house Lawyer in today’s world

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Its all about risk. How can you prevent risk and protect the value of your company

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: Implementing transformation & Innovation through HR tools, new processes and technology

ΤΟ ΚΟΙΝΟ

 • Έμμισθοι Δικηγόροι
 • Θεσμικοί παράγοντες
 • Δικηγόροι από Ελληνικά και Διεθνή Δικηγορικά Γραφεία
 • Καθηγητές Νομικής
 • Εξωτερικοί Νομικοί Σύμβουλοι Εταιρειών
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Δικηγόροι Ελεγκτικών και Συμβουλευτικών Εταιρειών
 • Πάροχοι υπηρεσιών

Gold Sponsor

Silver Sponsor

Bronze Sponsor

Communication Sponsors

Διοργανωτής

Η CLEON Conferences & Communications ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2021. Διευθύνεται από τον Γρηγόρη Λεωνίδη που δραστηριοποιείται στον χώρο των συνεδρίων και της επικοινωνίας τα τελευταία 30 χρόνια έχοντας διοργανώσει πάνω από 100 εξειδικευμένα συνέδρια. Η εταιρεία εστιάζει στην διοργάνωση συνεδρίων υψηλού επιπέδου και προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνίας για δικηγορικά γραφεία και επαγγελματικούς συνδέσμους. Τα συνέδρια καλύπτουν τους τομείς των νομικών υπηρεσιών, της κανονιστικής συμμόρφωσής και της επιχειρηματικότητας στους ακόλουθους κλάδους:

 • Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες
 • Ενέργεια
 • Υγεία
 • Ναυτιλία
 • Αεροπλοΐα
 • Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με χορηγίες και το πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Γρηγόρης Λεωνίδης
Managing Director

Tel: 210 92 21 717
Mob: 6979982965
gleonidis@cleon.gr

Βικτώρια Ζώινα
Conferences & Marketing Director

Tel: 210 92 21 717
Mob: 6906753912
vzoina@cleon.gr