Το Συνέδριο

Οι ιδιωτικοποιήσεις, οι επενδύσεις και οι εξαγορές πρωταγωνιστούν στην προσπάθεια για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης. Στο συνέδριο θα αναλυθεί με βάση case studies, από σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, πως το υφιστάμενο σύνθετο και γραφειοκρατικό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό και το εσωτερικό αποτελεί τροχοπέδη ανάπτυξης. Ταυτόχρονα θα παρουσιαστούν και προτάσεις βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου, προϋπόθεση για την βελτίωση του επενδυτικού κλίματος.

Θεματολογία

Ενότητα Ι: Το νέο επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα

Ενότητα ΙΙ: Νομικό πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων και απλοποίηση πλειοδοτικών διαδικασιών

Ενότητα III: Επενδυτική διαιτησία

Ενότητα ΙV: ΣΔΙΤ και Συμβάσεις Παραχώρησης

Κοινό

 • Εκπρόσωποι της Κυβέρνησης
 • Στελέχη Εποπτικών και Ρυθμιστικών αρχών
 • Τράπεζες και Επενδυτικές Εταιρείες
 • Ασφαλιστικές εταιρείες
 • Εταιρείες Fund και Asset Management
 • Νομικοί που κατέχουν θεσμικές και κυβερνητικές θέσεις
 • Οικονομικοί Διευθυντές
 • Έμμισθοι Δικηγόροι
 • Ελληνικά και Διεθνή Δικηγορικά Γραφεία
 • Συμβουλευτικές εταιρείες
 • Εκπρόσωποι των φορολογικών αρχών
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Ελεγκτικές Εταιρείες
 • Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι

Auspicies

Silver Sponsor

Bronze Sponsors

Communication Partner

Communication Sponsors

Διοργανωτής

Η CLEON Conferences & Communications ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2021. Διευθύνεται από τον Γρηγόρη Λεωνίδη που δραστηριοποιείται στον χώρο των συνεδρίων και της επικοινωνίας τα τελευταία 30 χρόνια έχοντας διοργανώσει πάνω από 100 εξειδικευμένα συνέδρια. Η εταιρεία εστιάζει στην διοργάνωση συνεδρίων υψηλού επιπέδου και προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνίας για δικηγορικά γραφεία και επαγγελματικούς συνδέσμους. Τα συνέδρια καλύπτουν τους τομείς των νομικών υπηρεσιών, της κανονιστικής συμμόρφωσής και της επιχειρηματικότητας στους ακόλουθους κλάδους:

 • Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες
 • Ενέργεια
 • Υγεία
 • Ναυτιλία
 • Αεροπλοΐα
 • Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με χορηγίες και το πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Γρηγόρης Λεωνίδης
Managing Director

Τηλ: 210 92 21 717
Κιν: 6979982965
gleonidis@cleon.gr

Βικτώρια Ζώινα
Conferences & Marketing Director

Τηλ: 210 92 21 717
Κιν: 6906753912
vzoina@cleon.gr