ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η CLEON Conferences & Communications (www.cleon.gr), διοργανώνει το συνέδριο 2nd LAW FORUM ON TAXATION, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 στο NJV Athens Plaza. Στο συνέδριο θα συζητηθούν και θα παρουσιαστούν προτάσεις και λύσεις  για επίκαιρα φορολογικά θέματα, η σχέση τεχνολογίας και φορολογίας καθώς και οι πρόσφατες εξελίξεις στο διεθνές φορολογικό περιβάλλον.

Το συνέδριο θα συντονίσει ο δημοσιογράφος και δικηγόρος Αντώνης Παπαγιαννίδης.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Επίκαιρα φορολογικά θέματα

 • Φορολογία στην ψηφιακή εποχή  (My DataBig Data)                      
 • Αναμόρφωση φορολογίας χαρτοσήμου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Εξελίξεις στο Διεθνές φορολογικό περιβάλλον - Pillar I και Pillar II και προτάσεις οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Shell entities/DEBRA
 • Ρύθμιση του επαγγέλματος του φορολογικού Συμβούλου
 • DAC 7

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Πως η εφαρμογή της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα, να βελτιώσει τις διαδικασίες και την διαχείριση του ρίσκου στις επιχειρήσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: Διαρθρωτικές αλλαγές και φορολογία

 • ΕSG: Φορολογία και περιβαλλοντικό αποτύπωμα
 • Κινητικότητα ιδιωτών και εργαζομένων και φορολογία

ΤΟ ΚΟΙΝΟ

 • Εκπρόσωποι της κυβέρνησης
 • Εκπρόσωποι των φορολογικών αρχών
 • Νομικοί που κατέχουν θεσμικές και κυβερνητικές θέσεις
 • Ελληνικά και Διεθνή Δικηγορικά Γραφεία
 • Οικονομικοί Διευθυντές
 • Λογιστές
 • Φοροτεχνικοί και Φοροτεχνικές Εταιρείες
 • Νομικοί Σύμβουλοι Εταιρειών
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Οικονομολόγοι
 • Ελεγκτικές Εταιρείες
 • Τράπεζες και Επενδυτικές Εταιρείες
 • Ασφαλιστικές Εταιρείες

Auspices

Gold Sponsor

Silver Sponsors

Bronze Sponsor

Communication Sponsors

Διοργανωτής

Η CLEON Conferences & Communications ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2021. Διευθύνεται από τον Γρηγόρη Λεωνίδη που δραστηριοποιείται στον χώρο των συνεδρίων και της επικοινωνίας τα τελευταία 30 χρόνια έχοντας διοργανώσει πάνω από 100 εξειδικευμένα συνέδρια. Η εταιρεία εστιάζει στην διοργάνωση συνεδρίων υψηλού επιπέδου και προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνίας για δικηγορικά γραφεία και επαγγελματικούς συνδέσμους. Τα συνέδρια καλύπτουν τους τομείς των νομικών υπηρεσιών, της κανονιστικής συμμόρφωσής και της επιχειρηματικότητας στους ακόλουθους κλάδους:

 • Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες
 • Ενέργεια
 • Υγεία
 • Ναυτιλία
 • Αεροπλοΐα
 • Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με χορηγίες και το πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Γρηγόρης Λεωνίδης
Managing Director

Tel: 210 92 21 717
Mob: 6979982965
gleonidis@cleon.gr

Βικτώρια Ζώινα
Conferences & Marketing Director

Tel: 210 92 21 717
Mob: 6906753912
vzoina@cleon.gr

Κωνσταντίνα Χριστίνα Βρατσάνου
Conferences Producer

Tel: 210 92 21 717
Mob: 697 2880 537
kvratsanou@cleon.gr

Κατερίνα Λιαράκου
Conferences Executive

Tel: 210 92 21 717
Mob: 697 2880 537
kliarakou@cleon.gr