ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η διαμόρφωση και η εφαρμογή μιας εταιρικής κουλτούρας και ενός εργασιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζει και προωθεί την διαφορετικότητα και συμπερίληψη (Diversity & Inclusion), αποτελεί επιτακτική ανάγκη στη χώρα μας. Στο  2nd WOMEN FORUM – Diversity & Inclusion, θα συζητηθούν τα θέματα και τα προβλήματα αυτά μέσα από την πρακτική οπτική γωνία των επιχειρήσεων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα και πως οι ίδιες και με ποια ειδικά προγράμματα και εργαλεία τα εφαρμόζουν. Ακόμη, θα αναλυθεί ο ουσιαστικός ρόλος της Ανώτατης Διοίκησης και του HR  στα πλαίσια της εφαρμογής προγραμμάτων Diversity & Inclusion. Το συνέδριο θα διεξαχθεί την Τρίτη, 12 Απριλίου 2022 υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής & Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων και της Ελληνικής Ένωσης Γυναικών στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό. Το συνέδριο θα συντονίσει η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Δημιουργώντας κουλτούρα Diversity & Inclusion στην εταιρεία – Case Studies Inclusion Champions

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Ο ρόλος του Management

 •  Η Συμβολή της Ανώτατης Διοίκησης
 • Η Συμβολή του HR

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Woman Presence in the Greek Boards

ΤΟ ΚΟΙΝΟ

 • Διευθύνοντες Σύμβουλοι
 • Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων
 • Γενικοί Διευθυντές
 • Διευθυντές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Heads of Diversity & Inclusion
 • Διευθυντές Marketing και Επικοινωνίας
 • Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Εθελοντικές Οργανώσεις
 • Ακαδημαϊκοί

Auspices

Silver Sponsor

Bronze Sponsor

Communication Sponsors

Διοργανωτής

Η CLEON Conferences & Communications ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2021. Διευθύνεται από τον Γρηγόρη Λεωνίδη που δραστηριοποιείται στον χώρο των συνεδρίων και της επικοινωνίας τα τελευταία 30 χρόνια έχοντας διοργανώσει πάνω από 100 εξειδικευμένα συνέδρια. Η εταιρεία εστιάζει στην διοργάνωση συνεδρίων υψηλού επιπέδου και προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνίας για δικηγορικά γραφεία και επαγγελματικούς συνδέσμους. Τα συνέδρια καλύπτουν τους τομείς των νομικών υπηρεσιών, της κανονιστικής συμμόρφωσής και της επιχειρηματικότητας στους ακόλουθους κλάδους:

 • Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες
 • Ενέργεια
 • Υγεία
 • Ναυτιλία
 • Αεροπλοΐα
 • Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με χορηγίες και το πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Γρηγόρης Λεωνίδης
Managing Director

Tel: 210 92 21 717
Mob: 6979982965
gleonidis@cleon.gr

Βικτώρια Ζώινα
Conferences & Marketing Director

Tel: 210 92 21 717
Mob: 6906753912
vzoina@cleon.gr