Το Συνέδριο

Η CLEON CONFERENCES & COMMUNICATIONS διοργανώνει το συνέδριο WOMEN FORUM – Digital Edition το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 08 Ιουνίου 2021. Το συνέδριο θα συντονίσει η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου.

 

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

Το θέμα της αναλογικής και ισόρροπης εκπροσώπησης της γυναίκας στον εργασιακό χώρο αποτελεί χρόνιο πρόβλημα αλλά και στρατηγικό στόχο πολλών εταιρειών τα τελευταία χρόνια. Το χάσμα που καταγράφεται στην ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλλων στο πεδίο της απασχόλησης στην χώρα μας αλλά και οι άνισες δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης και οι μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των δυο φύλων, δεν αποτελούν μόνο στοιχείο καταστρατήγησης ανθρώπινων δικαιωμάτων αλλά και ανασταλτικό παράγοντα σε αναπτυξιακό επίπεδο. Αυτή η τελευταία παράμετρος είναι στοιχείο πολλών ερευνών οι οποίες καταδεικνύουν, ότι εάν οι γυναίκες διαδραμάτιζαν τον ίδιο ρόλο με τους άνδρες στην αγορά εργασίας, θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αύξηση του ΑΕΠ της χώρας.

Στο WOMEN FORUM θα συζητηθούν τα θέματα και τα προβλήματα αυτά μέσα από την πρακτική οπτική γωνία των επιχειρήσεων και πως οι ίδιες και με ποια ειδικά προγράμματα και εργαλεία προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν.

Θεματολογία

Ενότητα Ι: Diversity & Inclusion στον χώρο της εργασίας

Ενότητα ΙΙ: Diversity & Inclusion - Case Studies

Ενότητα III: Η γυναίκα στην αγορά εργασίας σήμερα - Equal Salary

Ενότητα ΙV: Η δέσμευση της Διοίκησης-Η δημιουργία προγράμματος - Τα αποτελέσματα

Ομιλητές

Auspicies

Silver Sponsor

Communication Partner

Communication Sponsors

Διοργανωτής

Η CLEON Conferences & Communications ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2021. Διευθύνεται από τον Γρηγόρη Λεωνίδη που δραστηριοποιείται στον χώρο των συνεδρίων και της επικοινωνίας τα τελευταία 30 χρόνια έχοντας διοργανώσει πάνω από 100 εξειδικευμένα συνέδρια. Η εταιρεία εστιάζει στην διοργάνωση συνεδρίων υψηλού επιπέδου και προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνίας για δικηγορικά γραφεία και επαγγελματικούς συνδέσμους. Τα συνέδρια καλύπτουν τους τομείς των νομικών υπηρεσιών, της κανονιστικής συμμόρφωσής και της επιχειρηματικότητας στους ακόλουθους κλάδους:

  • Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες
  • Ενέργεια
  • Υγεία
  • Ναυτιλία
  • Αεροπλοΐα
  • Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με χορηγίες και το πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Γρηγόρης Λεωνίδης
Managing Director

Τηλ: 210 92 21 717
Κιν: 6979982965
gleonidis@cleon.gr

Βικτώρια Ζώινα
Conferences & Marketing Director

Τηλ: 210 92 21 717
Κιν: 6906753912
vzoina@cleon.gr