Περιφέρεια Αττικής
Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών

Αποτελείται από ένα σημαντικό αριθμό δυναμικών Ελλήνων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική και διεθνή αγορά σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων.

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας
Ελλα-Δικά Μας

Η μεγαλύτερη κοινότητα εξωστρεφών επιχειρήσεων Ελληνικής ιδιοκτησίας, με στόχο την ανάδειξη του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της Ελλάδας.

Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Πανελλήνιο Δίκτυο Data Protection Officers

Συμβάλει ενεργά στην εκπαίδευση, ενημέρωση και επαγγελματική υποστήριξη των επαγγελματιών του DPO, καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα δικαιώματά τους.