Η ομάδα μας

Κωνσταντίνα Χριστίνα Βρατσάνου

Έχει σπουδάσει Επιστήμες Περιβάλλοντος, με ειδίκευση την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση και Επικοινωνία στο Πανεπιστήμιου Αιγαίου. Έχει εργασθεί στην παραγωγή
περιεχομένου και στην διοργάνωση συνεδρίων. Έχει τεκμηριώσει οδηγούς σχετικά με τις
μορφές εκπαίδευσης, αναγνωρισμένη από την επιστημονική κοινότητα μέσω
δημοσιεύσεων και συνεδρίων, λαμβάνοντας βραβεία από τα Ηνωμένα Έθνη, την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος για το έργο της. Εστιάζει σε θεματικές όπως CSR,
ESG, Society and Politics Risk Μanagement.

210 92 21 717

kvratsanou@cleon.gr