Συνεργασίες
Hellenic Gaming Association
Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
Ελλα-Δικά Μας
Διεθνή Διαφάνεια – Ελλάς
International Compliance Association
Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία
Ελληνικογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων
Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος
International Institute of Air and Space Law
Πανελλήνιο Δίκτυο Data Protection Officers
Ελληνική Ένωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικότητας
World Council for Law and Justice