Συνεργασίες
Περιφέρεια Αττικής
Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών
Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας
Ελλα-Δικά Μας
Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Πανελλήνιο Δίκτυο Data Protection Officers
Hellenic Association of CROs
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
Ελληνική Ένωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικότητας
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων
Hellenic Bank Association
Hellenic Fund and Asset Management Association
Hellenic Gaming Association
Hellenic Observatory Corporate Governance
LSE – Hellenic Alumni Association
Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας
International Compliance Association
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών & Επιχειρηματικότητας
Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
Διεθνή Διαφάνεια – Ελλάς
Hellenic Association Women in Culture & Tourism
Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία
International Institute of Air and Space Law
World Council for Law and Justice