Συνεργασίες
Ελληνικογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος
Διεθνή Διαφάνεια – Ελλάς
Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών
Ελλα-Δικά Μας
Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους
International Compliance Association
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
International Institute of Air and Space Law
Πανελλήνιο Δίκτυο Data Protection Officers
Ελληνική Ένωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικότητας
World Council for Law and Justice