Οι υπηρεσίες μας

Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Η CLEON λειτουργεί με επιτυχία κυρίως στην διοργάνωση τοπικών και διεθνών συνεδρίων υψηλού επιπέδου, στην διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων καθώς και στην παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και διοικητικής υποστήριξης για ενώσεις και επαγγελματικούς συνδέσμους.

Συνέδρια

Τα Συνέδριά μας καλύπτουν τους τομείς των Νομικών Υπηρεσιών, της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Επιχειρηματικότητας στους κλάδους των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, της Ενέργειας, της Υγείας, της Ναυτιλίας, της Αεροπλοΐας, καθώς και τον κλάδο των Οικογενειακών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας διοργανώνει ετήσια καθιερωμένα συνέδρια, συνέδρια και εκδηλώσεις πελατών, καθώς και συνέδρια ενώσεων και επαγγελματικών συνδέσμων στα πλαίσια του association management.

Υπηρεσίες Επικοινωνίας

Με τις γρήγορες αλλαγές που συντελούνται στον επιχειρηματικό χώρο, οι δικηγορικές εταιρείες σήμερα καλούνται να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις και έντονο ανταγωνισμό στην προσπάθειά τους για ανάπτυξη. Η CLEON προσφέρει υπηρεσίες ολοκληρωμένης επικοινωνίας κυρίως για δικηγορικές εταιρείες και συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Ανάπτυξη στρατηγικής και προγράμματος επικοινωνίας

Συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

– την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης,
– την ανάλυση των αναγκών και του ανταγωνισμού,
– τον εντοπισμό και την τμηματοποίηση των stakeholders,
– την ανάπτυξη επικοινωνιακών μηνυμάτων και
– την εφαρμογή του επικοινωνιακού προγράμματος.

Media Relations

Η CLEON, αναλαμβάνει επίσης υπηρεσίες Γραφείου Τύπου και συγκεκριμένα την επιμέλεια, προώθηση και follow up δελτίων Τύπου και προβολή μέσω άρθρων στα παραδοσιακά αλλά και στα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.

Social Media

Δεδομένου ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναδεικνύονται σε ολοένα και πιο ισχυρό παράγοντα διαμόρφωσης της φήμης μιας εταιρείας, η CLEON αναλαμβάνει την προβολή των εταιρειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media). Συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

– την δημιουργία και την διαχείριση των Social Media accounts,
– την δημιουργία περιεχομένου (content) καθώς και την διαχείρισή του.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με καταξιωμένους φορείς διοργανώνει στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης για δικηγόρους, στελέχη κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων. Δεδομένων των συνεχόμενα αυξανόμενων επαγγελματικών αναγκών και της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας, η στοχευμένη εκπαίδευση αναδεικνύεται σε ουσιαστική παράμετρο επιτυχίας.

Συνεργασίες

Συνεργαζόμαστε με πολύ σημαντικούς θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς και οργανισμούς για την καλύτερη οργάνωση των συνεδρίων μας.

Περισσότερα

Συνεργασίες

Συνεργαζόμαστε με πολύ σημαντικούς θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς και οργανισμούς για την καλύτερη οργάνωση των συνεδρίων μας.

Εγγραφή στο Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα συνέδρια που διοργανώνουμε, καθώς και τις υπηρεσίες επικοινωνίας που προσφέρουμε.