Προσεχή Συνέδρια

Δείτε τα προσεχή συνέδρια της εταιρίας μας, ενημερωθείτε για τους ομιλητές, το κόστος συμμετοχής και όλες τις υπόλοιπες χρήσιμες πληροφοριές.

Cleon Conferences & Communications

Η CLEON Conferences & Communications προσφέρει εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες σε δικηγορικά γραφεία, έμμισθους δικηγόρους, στελέχη κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης ρίσκου καθώς και Data Protection Officers (DPO’s).
Συγκεκριμένα διοργανώνει υψηλού επιπέδου συνέδρια, εκπαιδευτικά σεμινάρια και προσφέρει υπηρεσίες ολοκληρωμένης επικοινωνίας.

Αποστολή

Να προσφέρουμε εξειδικευμένα συνέδρια και υπηρεσίες επικοινωνίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στον χώρο των νομικών θεμάτων και της επιχειρηματικότητας προσθέτοντας αξία στους πελάτες μας.

Αξίες

Να διοργανώνουμε εξειδικευμένα συνέδρια και να προσφέρουμε state of the art υπηρεσίες επικοινωνίας σε συγκεκριμένο κύκλο πελάτων.

Όραμα

Η αφοσίωσή μας για την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και ο διαρκής προσανατολισμός και αφοσίωσή μας στην επίτευξη των στόχων.

Υπηρεσίες

Η CLEON λειτουργεί με επιτυχία κυρίως στην διοργάνωση τοπικών και διεθνών συνεδρίων υψηλού επιπέδου, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και διοικητικής υποστήριξης για ενώσεις και επαγγελματικούς συνδέσμους.

Επίσης διοργανώνει στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης για δικηγόρους, στελέχη κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων.

Συνέδρια

Διοργάνωση τοπικών και διεθνών συνεδρίων υψηλού επιπέδου

Επικοινωνία

Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας για δικηγορικές εταιρείες και επιχειρήσεις

Σεμινάρια

Διοργάνωση στοχευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης

Υπηρεσίες

Η CLEON λειτουργεί με επιτυχία κυρίως στην διοργάνωση τοπικών και διεθνών συνεδρίων υψηλού επιπέδου, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και διοικητικής υποστήριξης για ενώσεις και επαγγελματικούς συνδέσμους.

Επίσης διοργανώνει στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης για δικηγόρους, στελέχη κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων.

Συνέδρια

Διοργάνωση τοπικών και διεθνών συνεδρίων υψηλού επιπέδου

Επικοινωνία

Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας για δικηγορικές εταιρείες και επιχειρήσεις

Σεμινάρια

Διοργάνωση στοχευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης

Η Ομάδα

Είμαστε μια νέα, δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία, της οποίας τα στελέχη διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χώρο της επικοινωνίας και των συνεδρίων. Γνωρίστε τα έμπειρα στελέχη μας.

Συνεργασίες

Συνεργαζόμαστε με πολύ σημαντικούς θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς και οργανισμούς για την καλύτερη οργάνωση των συνεδρίων μας.

Περισσότερα

Συνεργασίες

Συνεργαζόμαστε με πολύ σημαντικούς θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς και οργανισμούς για την καλύτερη οργάνωση των συνεδρίων μας.

Εγγραφή στο Newsletter

Ενημερωθείτε άμεσα για όλα τα συνέδρια που διοργανώνουμε, καθώς και τις υπηρεσίες επικοινωνίας που προσφέρουμε.