ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η CLEON Conferences & Communications διοργανώνει το 3rd LAW FORUM ON TAXATION υπό την αιγίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ), της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και του Συνδέσμου Ανώνυμων Εταιρειών & Επιχειρηματικότητας (ΣΑΕΕ). Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2023 στις 10:00 π.μ. στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza και θα συντονίσει ο δικηγόρος και δημοσιογράφος, Αντώνης Παπαγιαννίδης.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Επίκαιρες φορολογικές εξελίξεις

 • Τροποποίηση των τελωνειακών καθεστώτων στην Ε.Ε.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙI: Βελτιστοποίηση ελέγχων μέσω της χρήσης ψηφιακών μέσων

My data – ψηφιακά βιβλία

Χρήση online platforms

ΕΝΟΤΗΤΑ IIΙ: Διεθνείς εξελίξεις

 • Οδηγία DAC 8
 • SAFE: Πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση φοροαποφυγής μέσω φορέων διευκόλυνσης
 • AI & Φορολογία
 • Μητρώο πραγματικών δικαιούχων (anti-money laundering)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV

ΤΟ ΚΟΙΝΟ

 • Εκπρόσωποι της κυβέρνησης
 • Εκπρόσωποι των φορολογικών αρχών
 • Νομικοί που κατέχουν θεσμικές και κυβερνητικές θέσεις
 • Ελληνικά και Διεθνή Δικηγορικά Γραφεία
 • Οικονομικοί Διευθυντές
 • Λογιστές
 • Φοροτεχνικοί και Φοροτεχνικές Εταιρείες
 • Νομικοί Σύμβουλοι Εταιρειών
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Οικονομολόγοι
 • Ελεγκτικές Εταιρείες
 • Τράπεζες και Επενδυτικές Εταιρείες

Auspices

Gold Sponsor

Silver Sponsors

Bronze Sponsors

Communication Sponsors

Διοργανωτής

Η CLEON Conferences & Communications ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2021. Διευθύνεται από τον Γρηγόρη Λεωνίδη που δραστηριοποιείται στον χώρο των συνεδρίων και της επικοινωνίας τα τελευταία 30 χρόνια έχοντας διοργανώσει πάνω από 100 εξειδικευμένα συνέδρια. Η εταιρεία εστιάζει στην διοργάνωση συνεδρίων υψηλού επιπέδου και προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνίας για δικηγορικά γραφεία και επαγγελματικούς συνδέσμους. Τα συνέδρια καλύπτουν τους τομείς των νομικών υπηρεσιών, της κανονιστικής συμμόρφωσής και της επιχειρηματικότητας στους ακόλουθους κλάδους:

 • Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες
 • Ενέργεια
 • Υγεία
 • Ναυτιλία
 • Αεροπλοΐα
 • Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με χορηγίες και το πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Γρηγόρης Λεωνίδης
Managing Director

Tel: 210 92 21 717
Mob: 6979982965
gleonidis@cleon.gr

Konstantina Christina Vratsanou
Conferences Producer

Tel: 210 92 21 717
Mob: 697 2880 537
kvratsanou@cleon.gr

Λιαράκου Κατερίνα
Conferences Manager
Tel: 210 92 21 717
Mob: 697 47 89 897
kliarakou@cleon.gr