ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η CLEON Conferences & Communications, διοργανώνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το 3rd WOMEN FORUM – Diversity & Inclusion. Το συνέδριο  θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023 στο DIVANI CARAVEL Hotel.

Οι εργασίες του 3rd WOMEN FORUM τελούνται υπό την Αιγίδα  της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής & Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων, τoυ the Boardroom, του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ), της Wista Hellas και του Hellenic Association of Women (HAWCT).

Η δημιουργία κουλτούρας Diversity & Inclusion (διαφορετικότητας και συμπερίληψης)  στον εργασιακό χώρο μέσω της σταθερής δέσμευσης των επιχειρήσεων και των οργανισμών (ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη δομή τους) προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορέσει να επιτευχθεί μόνο όταν αυτή ενσωματωθεί στο σύνολο των λειτουργειών μιας εταιρείας και αποτελέσει καθημερινή πρακτική χωρίς παρεκκλίσεις.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Η δημιουργία κουλτούρας Diversity & Inclusion στην εταιρεία – οργανισμό δημιουργεί ταλέντα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Ενδυνάμωση του D&I στην Διοίκηση: D&I πρακτικές ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα -αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή και οικοδόμηση συμπεριφορών και σχετικών πρακτικών, ανάπτυξη και εξέλιξη εργαζομένων χωρίς αποκλεισμούς

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Executives Panel. Ο ρόλος των αόρατων εμποδίων, των μη συνειδητών προκαταλήψεων (unconscious bias) των στερεοτύπων και ο ρόλος των ανδρών

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: D&I Case Studies

ΤΟ ΚΟΙΝΟ

 • Διευθύνοντες Σύμβουλοι
 • Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων
 • Γενικοί Διευθυντές
 • Διευθυντές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Heads of Diversity & Inclusion
 • Διευθυντές Marketing και Επικοινωνίας
 • Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Εθελοντικές Οργανώσεις
 • Ακαδημαϊκοί

Auspices

Silver Sponsor

Communication Sponsors

Διοργανωτής

Η CLEON Conferences & Communications ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2021. Διευθύνεται από τον Γρηγόρη Λεωνίδη που δραστηριοποιείται στον χώρο των συνεδρίων και της επικοινωνίας τα τελευταία 30 χρόνια έχοντας διοργανώσει πάνω από 100 εξειδικευμένα συνέδρια. Η εταιρεία εστιάζει στην διοργάνωση συνεδρίων υψηλού επιπέδου και προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνίας για δικηγορικά γραφεία και επαγγελματικούς συνδέσμους. Τα συνέδρια καλύπτουν τους τομείς των νομικών υπηρεσιών, της κανονιστικής συμμόρφωσής και της επιχειρηματικότητας στους ακόλουθους κλάδους:

 • Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες
 • Ενέργεια
 • Υγεία
 • Ναυτιλία
 • Αεροπλοΐα
 • Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με χορηγίες και το πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Γρηγόρης Λεωνίδης
Managing Director

Tel: 210 92 21 717
Mob: 6979982965
gleonidis@cleon.gr

Βικτώρια Ζώινα
Conferences & Marketing Director

Tel: 210 92 21 717
Mob: 6906753912
vzoina@cleon.gr

Konstantina Christina Vratsanou
Conferences Producer

Tel: 210 92 21 717
Mob: 697 2880 537
kvratsanou@cleon.gr

Λιαράκου Κατερίνα
Conferences Executive
Τηλ: 210 92 21 717
kliarakou@cleon.gr