ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

CLEON Conferences & Communications διοργανώνει το ΑΙ SUMMIT, υπό την αιγίδα των: Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), ISACA,  HOMO DIGITALIS και του Rythmisis.Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 στις 09:30 π.μ. στο Divani Caravel Hotel και θα συντονίσει ο δικηγόρος και δημοσιογράφος, Αντώνης Παπαγιαννίδης.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη(ΤΝ) αναφέρεται στην ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράγει τις γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου, όπως είναι η μάθηση, ο σχεδιασμός και η δημιουργικότητα. Καθιστά τις μηχανές ικανές να ‘κατανοούν’ το περιβάλλον τους, να επιλύουν προβλήματα και να δρουν προς την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου.

Η ΤΝ,  εστιάζει στην οικονομία και την κοινωνία, στη βελτίωση της παραγωγικότητας, στην αύξηση της καινοτομίας, την ενίσχυση υποδομών, τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού  τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της λειτουργίας του Δημοσίου.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Η εθνική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη: στόχοι και προτεραιότητες

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙI: Case Studies:

 • AI στην υγεία
 • ΑΙ στην Δημόσια Διοίκηση
 • ΑΙ στην Εκπαίδευση
 • ΑΙ στον Χρηματοπιστωτικό τομέα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙII: Το νομικό, ηθικό και δεοντολογικό πλαίσιο στην ΤΝ και οι πιθανοί κίνδυνοι

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: Τα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης για την Κοινωνία, την Οικονομία, την Επιστήμη και τον Άνθρωπο

ΤΟ ΚΟΙΝΟ

 • CEOs
 • CIOs
 • Business Strategy Managers
 • Business Development
 • Digital Strategists
 • Chief Digital Heads
 • Chief Technology Officers
 • Chief Analytics Officers
 • Chief Marketing officer / Heads
 • Chief Innovation Officers
 • Chief Operations Officer
 • Digital Transformation Officers
 • Enterprise Information Leaders
 • IT Directors
 •  IT Infrastructure Managers
 • Information Architects
 • In House Lawyers

Auspices

Gold Sponsors

Bronze Sponsor

Community Partner

Communication Sponsor

Διοργανωτής

Η CLEON Conferences & Communications ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2021. Διευθύνεται από τον Γρηγόρη Λεωνίδη που δραστηριοποιείται στον χώρο των συνεδρίων και της επικοινωνίας τα τελευταία 30 χρόνια έχοντας διοργανώσει πάνω από 100 εξειδικευμένα συνέδρια. Η εταιρεία εστιάζει στην διοργάνωση συνεδρίων υψηλού επιπέδου και προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνίας για δικηγορικά γραφεία και επαγγελματικούς συνδέσμους. Τα συνέδρια καλύπτουν τους τομείς των νομικών υπηρεσιών, της κανονιστικής συμμόρφωσής και της επιχειρηματικότητας στους ακόλουθους κλάδους:

 • Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες
 • Ενέργεια
 • Υγεία
 • Ναυτιλία
 • Αεροπλοΐα
 • Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με χορηγίες και το πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Γρηγόρης Λεωνίδης
Managing Director

Tel: 210 92 21 717
Mob: 6979982965
gleonidis@cleon.gr

Konstantina Christina Vratsanou
Conferences Producer

Tel: 210 92 21 717
Mob: 697 2880 537
kvratsanou@cleon.gr

Λιαράκου Κατερίνα
Conferences Manager
Tel: 210 92 21 717
Mob: 697 47 89 897
kliarakou@cleon.gr

Μάνος Γεράσιμος Γαβριελάτος
Content Manager
Tel: 210 92 21 717

mgavrielatos@cleon.gr