ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η CLEON Conferences & Communications διοργανώνει το  CRETE FAMILY BUSINESS FORUM, το οποίο θα αποτελεί σημείο συνάντησης και δημιουργικού διαλόγου μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών επενδυτών που δραστηριοποιούνται στην βιομηχανία, τον τουρισμό και την παροχή υπηρεσιών. Στόχος  είναι η ανάδειξη  της επιχειρηματικότητας στην Κρήτη καθώς το νησί αποτελεί επενδυτικό προορισμό υψηλής βαρύτητας και ενδιαφέροντος.

Το CRETE FAMILY BUSINESS FORUM τελείται υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου και του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023 στο AQUILA ATLANTIS HOTEL, στο Ηράκλειο.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΙΛΙΑ: Επιχειρώντας σε ένα παγκόσμιο, ανταγωνιστικό και disruptive περιβάλλον

ΕΝΟΤΗΤΑ I: Νέα επιχειρησιακά μοντέλα: Εφαρμόζοντας ψηφιακές λύσεις και ψηφιακό μετασχηματισμό στην εταιρεία σου

ENOTHTA ΙΙ: Η προετοιμασία της επόμενης γενιάς - ο ρόλος των μετόχων

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: 10 σημαντικές απαντήσεις σε προβλήματα του Σύγχρονου Επιχειρείν

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: Owners Panel

ΤΟ ΚΟΙΝΟ

 • Επιχειρηματίες
 • Θεσμικοί φορείς
 • Μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων
 • Στελέχη επιχειρήσεων
 • Στελέχη συμβουλευτικών επιχειρήσεων
 • Στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα
 • Δικηγορικές εταιρείες και δικηγόροι
 • Πάροχοι υπηρεσιών

Auspices

Gold Sponsors

Silver Sponsor

Supporter

In Kind Sponsor

Communication Partner

Communication Sponsors

Διοργανωτής

Η CLEON Conferences & Communications ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2021. Διευθύνεται από τον Γρηγόρη Λεωνίδη που δραστηριοποιείται στον χώρο των συνεδρίων και της επικοινωνίας τα τελευταία 30 χρόνια έχοντας διοργανώσει πάνω από 100 εξειδικευμένα συνέδρια. Η εταιρεία εστιάζει στην διοργάνωση συνεδρίων υψηλού επιπέδου και προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνίας για δικηγορικά γραφεία και επαγγελματικούς συνδέσμους. Τα συνέδρια καλύπτουν τους τομείς των νομικών υπηρεσιών, της κανονιστικής συμμόρφωσής και της επιχειρηματικότητας στους ακόλουθους κλάδους:

 • Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες
 • Ενέργεια
 • Υγεία
 • Ναυτιλία
 • Αεροπλοΐα
 • Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με χορηγίες και το πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Γρηγόρης Λεωνίδης
Managing Director

Tel: 210 92 21 717
Mob: 6979982965
gleonidis@cleon.gr

Βικτώρια Ζώινα
Conferences & Marketing Director

Tel: 210 92 21 717
Mob: 6906753912
vzoina@cleon.gr

Konstantina Christina Vratsanou
Conferences Producer

Tel: 210 92 21 717
Mob: 697 2880 537
kvratsanou@cleon.gr

Λιαράκου Κατερίνα
Conferences Executive
Τηλ: 210 92 21 717
kliarakou@cleon.gr