ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η CLEON Conferences & Communications διοργανώνει  το Law Forum on Data ProtectionHybrid Edition την αιγίδα του DPO Network (Πανελλήνιου Δικτύου Επαγγελματιών Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων), της ΕΕΠΙΠΔ (Ένωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας), του Homo Digitalis, του ΣΕΚΑΣΕ (Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος) και ΠΑ.ΣΥ.Σ.ΔΙ.Κ. (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων), το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2021. Το συνέδριο, θα συντονίσει ο δημοσιογράφος & δικηγόρος Αντώνης Παπαγιαννίδης.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Ψηφιακοί καταναλωτές – Δίκαιο καταναλωτή Τα δεδομένα ως ανταλλακτική αξία για τις «Δωρεάν» και μη υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Είναι ηθική αυτή η συναλλαγή και με ποιους όρους;

ENOTHTA II: Ασφάλεια δεδομένων – Cybersecurity Τα ψηφιακά ή ψηφιοποιημένα δεδομένα αποτελούν περιουσιακό στοιχείο με μεγάλη αξία, τόσο για τα υποκείμενα του όσο και για τους φορείς, ιδιωτικοί και δημόσιοι, που τα επεξεργάζονται. Η διασφάλιση της ακεραιότητας και της μη παράνομης πρόσβασης είναι θεμελιώδης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Ο ψηφιακός πολίτης στις νέες τεχνολογίες (Al – LegalTech – Smart cities – Mobility – e-governance) Ποια είναι τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και τί ρόλο παίζουν τα δεδομένα μας στην διαμόρφωση καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων.

ΤΟ ΚΟΙΝΟ

 • DPOs
 • Έμμισθοι Δικηγόροι
 • Δικηγορικές εταιρείες
 • ΗR Στελέχη
 • Διευθυντές Πληροφορικής
 • Υπεύθυνοι Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Υπεύθυνοι Διαχείρισης Κινδύνου
 • Διευθυντές Marketing και Επικοινωνίας
 • Υπεύθυνοι Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Στελέχη Εποπτικών Αρχών
 • Συμβουλευτικές εταιρείες

Auspicies

Silver Sponsor

Bronze Sponsor

Communication Sponsors

Διοργανωτής

Η CLEON Conferences & Communications ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2021. Διευθύνεται από τον Γρηγόρη Λεωνίδη που δραστηριοποιείται στον χώρο των συνεδρίων και της επικοινωνίας τα τελευταία 30 χρόνια έχοντας διοργανώσει πάνω από 100 εξειδικευμένα συνέδρια. Η εταιρεία εστιάζει στην διοργάνωση συνεδρίων υψηλού επιπέδου και προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνίας για δικηγορικά γραφεία και επαγγελματικούς συνδέσμους. Τα συνέδρια καλύπτουν τους τομείς των νομικών υπηρεσιών, της κανονιστικής συμμόρφωσής και της επιχειρηματικότητας στους ακόλουθους κλάδους:

 • Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες
 • Ενέργεια
 • Υγεία
 • Ναυτιλία
 • Αεροπλοΐα
 • Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με χορηγίες και το πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Γρηγόρης Λεωνίδης
Managing Director

Tel: 210 92 21 717
Mob: 6979982965
gleonidis@cleon.gr

Βικτώρια Ζώινα
Conferences & Marketing Director

Tel: 210 92 21 717
Mob: 6906753912
vzoina@cleon.gr